Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Կիսամյակային հաշվետվություն պատմությունից

Ունեմ 32 աշխատանք։

Պատմություն
Պատմություն
Քրիստոնեւթյան ընդունումը որպես պետական կրոն
Պատմություն
Աթթիլա
Պատմության թարգմանություն
Պատմություն
Սեպտեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն
Պատմություն
Առաջադրանք 2
Առաջադրանք, հոկտեմբերի 10-17, 7-րդ դասարան (առաջադրանք 1)
Առաջադրանք, հոկտեմբերի 10-17, 7-րդ դասարան (առաջադրանք 2)
Պատմություն դասարանական
Տիրան և Արշակ
Ազգանուների և ազգանուններ տարբեր երկրներում
Հոկտեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն
Հուստինիանոս 1-ին
Բյուզանդիա
Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավոր
Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավոր
<<Պարսից պատերազմ>>
«Թագավորության պահպանման վերջին փորձերը»
Պատմության ինքնաստուգում
Ինքնուրույն աշխատանք
Կարոլինգների կայսրությունը
Վիկինգներ
Նոյեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն
Ֆրանկանան թագավորություն և Կառոլինգներ
Հին Ռուսիան
Հայաստանը VI դարում
Պատմություն
Ռիչարդ առյուծասիրտ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s