Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՔԻՄԻԱ

Կիսամյակային հաշվետվություն քիմիայից

Ունեմ 14 աշխատանք:

Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում
Քիմիա
Մարմին և Նյութ։ Քիմիական նյութերի Տարածվածությունը Բնության մեջ
Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ։ Նյութերի մաքրումը
Փարավոնի օձ
Ֆիզիկական և Քիմիական երևույթներ
Մագնեզիումի փորձ
Գիտելիքների ստուգում
Թեմա՝ Մոլեկուլ։ Քիմիական բանաձև։
Պատասխանել հարցերին
Քիմիական փորձ
Հարաբերական Մոլեկուլային Զանգված։ Հարաբերական Մոլեկուլային Զանգվածի հաշվումը
Քիմիական տոնածառ
Նյութի Բաղադրության Հաստատությունը։Տարրերի Զանգվածային Բաժինը

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s