Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՖԻԶԻԿԱ

Կիսամյակային հաշվետվություն ֆիզիկայից

Ունեմ 17 աշխատանք։

Թեմա․Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ։Դիտումներ և փորձեր։
Թեման:Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:
Լաբ․ աշխ․ ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիքների և նրանց միաորների հետ
Լաբ․ աշխ․ Հեղուկի ծավալի որոշումը չափանոթի միջոցով
Մեկ կաթիլի ծավալը
Թեման.Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:
Թեման․Իներցիայի երևույթը
Ֆիզիկայի խնդիրներ
Գ․ Մխիթարյան խնդիրներ
Ֆիզիկական երևույթներ մեր կյանքում
Ֆիզիկայի փորձ
Թեման.Մարմինների փոխազդեցությունը:Մարմնի զանգված:
Մարմինների փոխազդեցություն․Մարմնի զանգված․Զանգվածի միավորները
Ֆիզիկայի խնդրագրքից (113-125)-առաջադրանքներ
Թեման.Նյութի խտություն։Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը
Նյութի խտությունը․Գայանե Մխիթարյանի խնդրագրքից էջ 33-35.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s