Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կիսամյակային հաշվետվութուն կենսաբանությունից

Ունեմ 13 աշխատանք։

Կաթնամթերքի արտադրություն Կաթնաթթվային բակտերիաներ
Սնկեր
Կենսաբանության սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում
Մամուռներ
Պտերներ
Պատրաստում ենք հաց
Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոն
Մերկասերմեր
Ծաղկավոր բույսեր
Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում
Ծաղկավոր բույսեր
Կրկնակի բեղավորում
Դետեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s