Posted in ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՖԻԶԻԿԱ

Հաշվում ենք իմ վրա ազդող ծանրութան ուժը

Բարև ձեզ, այսօր ես կհաշվեմ, իմ վրա ազդող ծանրության ուժը։ Դրա համար մենք պետք է իմանանք մեր զանգվածը (31,1կգ), այնուհետև այն բազմապատենք g-ի (9,8Ն/կգ)-ի, որպեսզի իմանանք մեր վրա ազդող ծանրութան ուժը։ Դե գնացինք․․․

m=31,1կգ
g=9,8 Ն/կգ
———————
Fծ=? (304,78Ն
———————
Fծ=mg=31,1կգ*9,8Ն/կգ=304,78Ն

Ահա և վերջ իմ վրա ազդող ծանրության ուժն է ՝ 304,78Ն։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s