Posted in ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ամփոփում՝ Աշխարհագրություն

  • Թվարկե՜լ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը։

Ընդհանուր առմամբ, ընդունված է տնտեսության ճյուղային կառուցվածքում առանձնացնել երկու ոլորտ՝ նյութական արտադրության ոլորտի ճյուղեր և ոչ նյութական կամ սպասարկման (ծառայությունների) ոլորտի:

  • Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ։

Այն շատ կարևոր դեր ունի, քանի որ տեխնիկական իրերը աշխատում են վառելիքաէներգետիկի շնորհիվ։

  • Առանձնացնել էլեկտրաէներգետիկ արդյունաբերության ավանգարդային եռյակի ճյուղերը և այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայի ստացման աղբյուրները։

Ատոմային էներգիա, վառելիքաէնդրգիա, ջրաէլեկտակայաներ։

  • Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ:

Իրոք մեր կյանքում հատկապես մայրիկներին շատ է օգնում օրինակ լվացքի մեքենան։ Լվացքի մեքենան կազմված է մետաղներից այսինքն եթե չլինեին տարբեր մետաղներ մեր կյանքը հատկապես մայրիկների կյանքը կլիներ շատ դժվար։ Տնտեսության մեջ եթե օրինակ չլիներ տրակտոր մեքենան շատ դժվար կլիներ հողը փորել և ցանել օրինակ՝ կարտոֆիլի սերմ։

  • Ինչպիսի՞ փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:

Եթե չլինեն մետաղները նաև չեն լինի տարբեր տեսակի մեքենաներ։Բոլոր մեքենաները պատրաստված են տարբեր մետաղներից,որպեսզի լինի ամուր և եթե Աստված մի արասցե լինի ավտովթար մենք փրկվենք։

  • Ի՞նչ արտադրանքներ են թողարկում մեքենաշինական արդյունաբերությունը։

Տեխնիկայի հետ կապված ամենինչ։

  • Ի՞նչ դեր ունի քիմիական արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Թվարկել քիմիական արդյունաբերության կողից թողարկվող արտադրատեսակները։

Քիմիական արդյունաբերությունը քիմիական նյութեր է մշակում, որով ուրիշ արդյունաբերություններ են աշխատում։ Դեղեր, պլաստիկ, ներկեր և այլն։

  • Ի՞նչ դեր ունի թեթև արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Թվարկել թեթև արդյունաբերության կողից թողարկվող արտադրատեսակները։

Թեթև արդյունաբերությունը սովորական իրեր է պատրաստում նաև ապահովում է բնակիչների աշխատանքը։ Կոշիկ, պայուսակ, աթոռ, սեղան և այլն։

  • Ի՞նչ դեր ունի սննդի արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Թվարկել սննդի արդյունաբերության կողից թողարկվող արտադրատեսակները։

Սննդի արդյունաբերությունը սնունդե արտադրում, որ բնակիչները սնվեն։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s