Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվար ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1․ Կանաչ էվգլենայի տարածվածությունը, արտաքին և ներքին կառուցվածքը։

artworks-000683351455-6yprjv-t500x500 (1)

Կանաչ էվգլենան քաղցրահամ ջրամբարներում է բնակվում։ Նա 0,05 մմ մեծությամբ կանաչ օրգանիզմ է, որը իլիկաձև է և ունի մեկ մտրակ: Ունի նաև կարմիր լուսազգայուն աչիկ, որով կարողանում է տարբերել լույսի աղբյուրը։

2. Կանաչ էվգլենայի բազմացումը։

1113.png

Նա բազմանում է անսեղ եղանակով։ Եթե ամեոբայի բջիջը պատահական կիսվում է, ապա էվգլենան կիսվում է խիստ կանոնակարգված՝ մարմնի երկարությամբ: Կիսման արդյունքում երկու դուստր բջիջներ, որոնք լրիվ նույնական են միմյանց և մայրական — նախնական բջջի հետ:

3. Հողաթափիկ ինֆուզորիայի տարածվածությունը, արտաքին և ներքին կառուցվածքը։

Աղտոտ և օրգանական մնացորդներով հարուստ ջրամբարներում է բնակվում հողաթափիկ ինֆուզորիան։ Այն 0,1−0,3 մմ է, և արտաքինից ունի հողաթափիկի տեսք։ Նա արտաքինից պատված է շատ թարթիչներով, որոնց օգնությամբ շարժվում է։ Հողաթափիկ ինֆուզորիան ցիտոպլազմայի արտաքին շերտում ունի նաև փոքր շշիկներ հիշեցնող կազմավորումներ, որոնք օգնում են պաշտպանվել և հարձակվել։

4. Հողաթափիկ ինֆուզորիայի բազմացումը (սեռական և անսեռ)։

Հողաթափիկ ինֆուզորիան բազմանում է և՛ անսեռ, և՛ սեռական եղանակով: Անբարենպաստ պայմաններում երկու ինֆուզորիա մոտենում են միմյանց, և փոքր կորիզը բաժանվում է երկու մասի: Ասեմ նաև, որ այդ երևույթը կոչվում է կոնյուգացիա։

5. Ներկայացնել միաբջիջ կենդանիների առաջացրած հիվադնուցյուններից որևիցե մեկը(քնախտ, մալարիա, դիզինտերիա և այլն):

Քնախտ, աֆրիկական տրիպանոսոմոզ, մարդու հիվանդություն, որի հարուցիչը Trypanosoma gambiense-ն է։

Հանդիպում է Կենտրոնական, Արևմտյան և Արևելյան Աֆրիկայի մի շարք շրջաններում։ Քնախտի փոխանցողը ցեցե ճանճն է։ Քնախտի տարատեսակը, որի հարուցիչը T․ rhodesiense-ն է, դիտվում է Աֆրիկայի արևելյան մասում։ Այդ տեսակով հիվանդանում են նաև որոշ կենդանիներ (անտիլոպներ, այծեր և այլն), փոխանցողը glossina morsitans ճանճն է։ Վարակված ճանճի օրգանիզմում տրիպանոսոմները կարող են պահպանվել 2–3 ամիս։ Քնախտի գաղտնի շրջանը տևում է 2–3 շաբաթ։

6. Ներկաացնել փետրվար ամսվա բլոգային աշխատանքների հաշվետվությունը։

Փետրվար ամսվա կենսաբանության հաշվետվություն

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s