Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Թվականներ

701 -Արաբական զորքերը գրավեցին Հայաստանը: Նրանք շարունակեցին արշավանքները՝ գրավելով Վիրքն ու Աղվանքը՝ մինչև Դերբենդ: 
725-Հայաստան է գալիս Հերթ անունով մի արաբ ոստիկան, որը ծխահարկը փոխարինում է գլխահարկով։

774-ժամանում է Դվին և ոստիկանից սպառազինություն խնդրում իր զինվորների համար, սկսվում է հակաարաբական հերթական ապստամբությունը, Ապստամբները որոշում են ազատագրել Կարին քաղաքը։
826-Հայոց իշխան դարձավ նրա ավագ որդին՝ Տարոնի տեր Բագարատը:
849-Խալիֆը նոր ոստիկան է ուղղարկում Հայաստան, հայ նախարարների արտոնյալ վիճակը վերացնելու համար։
850-Հակարաբական հերթական ամստամբություն։
852-Խալիֆը հայեր դեմ ուղղարկում է նոր բանակ։ Թյուրք վարձկան Բուղայի գլխավորությամբ։
852-Վասպուրականցիները հերոսական դիմադրություն են ցուցաբերում Նկան ամրոցում և Արյան լճի մոտ հերոսական հաղթանակ են տանում։
855-Խալիֆը Բուղային իր զորքով հետ է կանչում։
855-Աշոտ Բագրատունին արաբ իշխանության կողմից ճանաչվում է հայոց իշխան և սպարապետ։
862-Աշոտ Բագրատունին դառնում է իշխանանց իշխան։
876-Բյուզանդիայի կայսր Վասիլ I-ը պատվիրակություն է ուղարկում Աշոտ Բագրատունու մոտ և նրանից թագ է խնդրում։
885-Խալիֆը Աշոտ Բագրատունուն թագ է ուղարկում և ճանաչում հայոց թագավոր։
885 օգոստոսի 26-Շիրակ գավառի Բագարան բերդաքաղաքում Աշոտ I-ը (885-890) օծվում է հայոց թագավոր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s