Posted in ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Image result for Գյուղատնտեսություն

Դասի հղում։

Լրացուցիչ նյութեր՝ 1․ 2․

1. Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Գյուղատնտեսությունը շարունակում է մնալ մարդկանց անհրաժեշտ պարենի հիմնական
մատակարարը, ինչպես նաև արդյունաբերությանը բնական հումք մատակարարող գլխավոր
ճյուղը:

2. Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ ճյուղերից:

Գյուղատնտեսության արտադրանքը զիջում է աշխարհի
արդյունաբերությանը: Ի տարբերություն արդյունաբերության,
գյուղատնտեսության տեղաբաշխումը համատարած է:

3. Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ ճյուղերի հետ, բերել օրինակներ: 

Եթե արդյունաբերության աշխատանքի գլխավոր միջոցը սարքավորումներն ու մեքենաներն են, ապա գյուղատնտեսությունում դա հողն է: Գյուղատնտեսական արտադրությունն արդյունաբերական արտադրությունից տարբերվում է արտադրության սեզոնային բնույթով:

4. Ի՞նչով են իրարից տարբերվում գյուղատնտեսության զարգացման ինտենսիվ և էքստենսիվ ուղղությունները, բերել օրինակներ: 

5. Ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նշանակության առանձնահատկությունները։

ՀՀ գյուղատնտեսությունն իր զարգացման ընթացքում կտրուկ փոփոխություններ է կրել
հաճախակի կրկնվող սոցիալտնտեսական ցնցումների պատճառով:
ՀՀ գյուղատնտեսթյան ﬔջ իրենց նշանակթյամբ առանձնանում են
ա) ճյուղերը, որոնք ունեն արտահանման նշանակություն և որոշում են հանրա պետության արտադրական մասնագիտացումը: Դրանք են խաղողագործությունը, պտղաբուծությունը, հարավային բանջարաբուծությունը և ծխախոտագործությունը.
բ) ճյուղերը, որոնք ունեն տեղական նշանաուկություն: Դրանք են հացահատիկի, կերաբույսերի և կարտոֆիլի մշակությունը, ինչպես նաև անասնապա հությունը (չնայած այս ճյուղերի արտադրանքի որոշ տեսակներ սահմանափակ քանակությամբ արտահանվում են, օրինակ
թռչունի ﬕս, ձու, կար տոֆիլ):

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s