Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական քեր․ (մարտի 13)

8. Ընդգծված դերբայները դարձրո՛ւ բայեր:

Օրինակ`

Քայլող աղջիկ- աղջիկ, որը քայլում է:
Հեռացած 
ձմեռ- ձմեռը, որ հեռացել է:

Ա. Սլացող մեքենա, արևի շուրջը պտտվող մեքենա, թունելից դուրս եկողգնացք, փոշու ու մրի մեջ աշխատող մարդիկ:

Սլացող մեքենա – մեքենա, որը սլանում է
Արևի շուրջը պտտվող մեքենա-մեքենա, որը պտտվում է արևի շուրջ
Թունելից դուրս եկող գնացք-գնացք, որը դուրս է գալիս թունելից
Փոշու ու մրի մեջ աշխատող մարդիկ-մարդիկ, ովքեր աշխատում են փոշու ու մրի մեջ

Բ. Ընկածգրիչ, մոռացված երգ, թիթեռի հետևից ընկած երեխա, արձակված ու կախված վարագույր, լուծված խնդիր, գիշերվա անձրևից խոնավացած օդ:

Ընկած գրիչ-գրիչ, որը ընկնում է
Մոռացված երգ-երգ, որը մոռացվում է
Թիթեռի հետևից ընկած երեխա-երեխա, ով ընկնում է թիթեռի հետևից
Արձակված ու կախված վարագույր-վարագույր, որը արձակվում ու կախվում է
Լուծված խնդիր-խնդիր, որը լուծվում է
Գիշերվա անձրևից խոնավացած օդ – օդ, որը խոնավանում է գիշերվա անձրևից

9. Կետերը փոխարինի՛ր ապրել բայից կազմված դերբայներով (ապրելիս, ապրող, ապրած, ապրել):

Նրա ապրած երկար ու ձիգ տարիների մասին ընդամենը մի երկու նախադասություն կարելի է պատմել:

Գետափին՝ զով ծառերի ստվերում ապրելիս հիշում էր իր անապատը, խանձված ավազը:

Կարտոֆիլի արտում ապրող բզեզն արագ բազմանում է ու շարժվում առաջ՝  նոր տարածություններ գրավելու:

Ուզում էր քաղաքից դուրս ու մենակ՝ ապրել հեռու մի դաշտում:

10. Կետերը փոխարինի՛ր ապրել բայի դիմավոր ձևերով:

Քանի՛ տարի է ապրում է մեր երկրում ու չգիտե՞ս մեր օրենքները:
Եթե մի երկու ամիս էլ ապրես այս  խոնավ ու անարև երկրում, բոլորովին կմոռանա՞ք մեր գյուղը:
Մի քանի օր այստեղ ապրեիր ու կտեսնի, թե ի՞նչ դժվար է օրվա հոգսը հոգալը:

Այստեղ ապրելու ուրիշ ելք չունեմ:
Դու երկար ապրել ես այս աշխարհում ու շատ բան ես տեսել, ինձ մի խորհուրդ տո՛ւր:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s