Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, մարտի 13-20-ը (Առաջադրանք 1)


Բագրատունիների թագավորություն/885-1045թթ./

 • Գրավոր ներկայացրու Հայաստանի անկախության վերականգնման ընթացքի մասին:
 • Թվարկիր  Բագրատունյաց Հայաստանի ստեղծման պատճառները
 • Պատմիր Բագրատունիների  ծագումնաբանության մասին: Ներկայացրու դրոշը ,զինանշանը:
 • Համեմատել Աշոտ Առաջինի և Սմբատ Առաջինի ներքին , արտաքին քաղաքականությունը:

Աղբյուրը ՝Հայոց պատմություն ,7-րդ դասարանի դասագիրք, էջ 78-85, /պատմել/

Արքայացանկ

 1. Աշոտ Ա  885-890
 2. Սմբատ Ա 890-914
 3. Աշոտ Բ Երկաթ 914-928
 4. Աբաս 928-953
 5. Աշոտ Գ Ողորմած953-977
 6. Սմբատ Բ Տիեզերակալ 977-990
 7.  Գագիկ Ա 990-1020
 8.  Հովհաննես-Սմբատ 1020-1041
 9.  Գագիկ Բ 1042-1045
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s