Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Թարգմանչական աշխատանք

Մի անգամ մի աղքատ մարդ կար ։ Նրա անունը Հանս էր։ Նա ուներ ոչ գումար, ոչ տուն, ոչ ել ուտելի, բայց նա ուրախ էր։ Ես մի բան կգտնեմ, ՝ նա ասաց․

-Ես այս ճանհապարհով կգամ հաջորդ քաղաք։

Continue reading “Թարգմանչական աշխատանք”