Posted in ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը

Կարևոր մասեր

Ռասաներն ընդհանուր ծագմամբ, ինչպես նաեւ ժառանգաբար փոխանցվող արտաքին
մարդաբանական հատկանիշներով իրար նման մարդկանց պատմականորեն ձեւավորված
խմբերն են:

Continue reading “Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը”
Posted in ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը և միգրացիաները

Երկրագնդի բնակչության ժամանակակից տեղաբաշխումը ձևավորվել է տարածքի բնակեցման և տնտեսական յուրացման հարյուր հազարավոր տարիների ընթացքում։ Այդ տեղաբաշխումը խիստ անհավասարաչափ է։

Continue reading “Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը և միգրացիաները”
Posted in ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրաշարժ

Երկրաշարժի մասին տեղեկությունների տրամադրման կայք— https://m.emsc.eu/

SOUTHERN IRAN – 1hr 02min ago, 5.3
OFFSHORE COQUIMBO, CHILE -2 hr 02min ago, 3.2
OFFSHORE VALPARAISO, CHILE – 2hr 27min ago, 4.9
WESTERN SICHUAN, CHINA – 5hr 25min ago, 6.6
ANTOFAGASTA, CHILE – 6hr 14min ago, 4.5

Continue reading “Երկրաշարժ”