Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բնական համակեցություններ

Հարցեր՝

1. Ի՞նչ բնական համակեցություն գիտեք:

Գոյության նույն բնակավայրում ապրող օրգանիզմները ստեղծում են կայուն խմբավորումներ, որոնք կոչվում են համակեցություններ:

Continue reading “Բնական համակեցություններ”