Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Օրգանիզմն ամբողջական համակարգ է

Հարցեր
1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը:

Յուրաքանչյուր կենդանի օրգանիզմ կազմված է բջիջներից: Բազմաբջիջ օրգանիզմների կառուցվածքային փոքրագույն մասնիկը բջիջն է:

Continue reading “Օրգանիզմն ամբողջական համակարգ է”
Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ձայնի ընկալում: Լսողության հիգիենա

Համարյա բոլոր կենդանիներն օժտված են լսողությամբ: Այն առավել զարգացած է կաթնասունների և թռչունների մոտ, որոնք ունեն լսողության հատուկ օրգան՝ ականջ:

Continue reading “Ձայնի ընկալում: Լսողության հիգիենա”
Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ձայնի աղբյուրներ

Մենք ընկալում ենք տարբեր ձայներ՝ առվակների կարկաչը, տերևների սվսվոցը, մարդկանց և երաժշտական գործիքների ձայները: Ձայնի աղբյուր են տարբեր մարմինների կամ նրանց որոշ մասերի տատանումները:

Continue reading “Ձայնի աղբյուրներ”
Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան

Մեր շրջապատում տեսնում ենք զանազան գույների մարմիններ: Իսկ ինչո՞վ է պայմանավորված մարմինների գույնը: Ինչու՞ է խոտը կանաչ, իսկ կակաչը՝ կարմիր, ինչու՞ է մուրը սև, իսկ ձյունը՝ ճերմակ:

Continue reading “Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան”