Posted in ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրաչափություն (321, 322, 323, 324)

Հարթության բոլոր այն կետերը, որոնք հավասարահեռ են տարված ուղղից և ընկեծ են նրա մի կողմում, գտնվում են այդ ուղղին զուգահեռ ուղղի վրա։

Continue reading “Երկրաչափություն (321, 322, 323, 324)”