Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1. Ներկայացնել պտերների տարածվածությունը բնության մեջ և նրա դերը մարդու կյանքում։

Նրանք աճում են խոնավ, ստվերոտ վայրերում, գետերի և առուների եզրերին: Նրանց մոտ 10000 տեսակ գոյություն ունի։ Պտերներից ստանում ենք թթվածին։ Նաև շատ են օգտագործում որպես դեղ, պտերների կոճղարմատը թունավոր է և հանդիսանում է հումք որոշ դեղատեսակների համար:

Continue reading “Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1. Ներկայացնել պտերների տարածվածությունը բնության մեջ և նրա դերը մարդու կյանքում։

Նրանք աճում են խոնավ, ստվերոտ վայրերում, գետերի և առուների եզրերին: Նրանց մոտ 10000 տեսակ գոյություն ունի։ Պտերներից ստանում ենք թթվածին։ Նաև շատ են օգտագործում որպես դեղ, պտերների կոճղարմատը թունավոր է և հանդիսանում է հումք որոշ դեղատեսակների համար:

Continue reading “Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ծաղկավոր բույսեր

1. Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը։

Բույսերը կազմում են մոլորակը բնակեցնող կենդանի օրգանիզմների կենսազանգվածի մոտ 95%-ը: Նրանք տարածված են ամենուր և հանդիսանում են օրգանական նյութերի հիմնական արտադրողները: Բույսերն ունեն կարևոր և ընդհանրական առանձնահատկություններ։

Continue reading “Ծաղկավոր բույսեր”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մերկասերմեր

Սերմնավոր բույսերի առաջին ներկայացուցիչները, որոնք գրավել են երկրագունդը, մերկասերմերն են:

Մերկասերմերն ունեն ավելի կատարյալ վերարտադրման համակարգ և առավել զարգացած հյուսվածքներ և օրգաններ, քան սպորավորները:

Continue reading “Մերկասերմեր”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոն

Այս փառատոնին ներկայացված են ֆիլմեր աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Ֆիլմերը բնապպահպանական մի շարք խնդիրների մասին են։ Փառատոնի նպատակն է աշխարհի իրազեկել բնապահպանական խնդիրների մասին և դրանց տալ լուծումներ։

Continue reading “Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոն”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սնկեր

01-21-58-f4d430f2fbe7dc4a9808e917cda0cf76192049643572018123.jpg

Սնկերը աճում են և ծառերի տակ և ծառերի վրա։ Մեկ մյուսի վրա ազդելով աճում և զարգանում են։ Սնկերը մարմինը թելերից է։ Սնկերի գիտությունը կոչվում է սնկաբանություն։ Սնկերը լինում են ուտելու և թունավոր, նաև լինում են սնկեր, որը առաջացնում է հիվանդություն։

Continue reading “Սնկեր”