Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մարտ ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1. Հիդրայի արտաքին կառուցվածքը, տարածվածություն և ինչպես է այն շարժվում։

Հիդրան ունի խայթող բջիջներ։ Խայթող բջիջներն ունեն խայթող թել, որը գալարված է թույնով լի պատիճում: Խայթող բջջի վրա կա զգայուն մազիկ, որը գրգռվում է անհրաժեշտության դեպքում և ստացված գրգիռը ուղարկում է ցանցային նյարդային համակարգ:

Հիդարայի մարմինը գլանաձև է, մարմնի առաջնային մասում գտնվում է բերանը, շրջապատված ծաղկապսակով, որը ունի 5-12 շոշափուկ։ Մարմնի հետին մասում գտնվում է ներբանը։ Դրա շնորհիվ նա շարժվում և կպչում է ինչ-որ բանի։

Continue reading “Մարտ ամսվա կենսաբանության ամփոփում”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Օղակավոր որդերի կառուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները

Օղակավոր որդերի զարգացման մակարդակը, ինչպես արդեն նշեցինք, ավելի բարձր է մնացյալ որդերի տիպերից: Օղակավոր որդերը՝ անձրևորդի օրինակով, ունեն բավականին բարդ և ամբողջական կառուցվածք:

Continue reading “Օղակավոր որդերի կառուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լյարդի ծծան

Լյարդի ծծան, ծծող որդերի ներկայացուցիչ։ Մարմինը տերևանման է, 3-4 սմ երկարությամբ։ Մարմնի առջևում գտնվում է բերանը, որով վերցնում է սննդանյութերը, նույն բացվածքով հեռացվում են սննդի չմարսված մասերը։ Բերանի եզրերը հաստացած են և առջևում են բերանային ծծանը։ Փորի կողմում գտնվում է փորային ծծանը, որով կպչում է տիրոջ օրգանիզմին։

Continue reading “Լյարդի ծծան”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տափակ որդերի տիպի բնութագիրը

Տափակ որդերը հանդիսանում են իսկական բազմաբջիջ օրգանիզմներ:

Տափակ որդերը հանդիպում են ծովերում, քաղցրահամ ջրերում, հողում, իսկ որոշ տեսակներ անցել են մակաբուծային ապրելակերպի և տեղակայվում են մարդկանց ու կենդանիների տարբեր օրգան-համակարգերում: Տափակ որդերի տիպին է պատկանում 15.000-ից ավելի տեսակ։

Continue reading “Տափակ որդերի տիպի բնութագիրը”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հիդրա

1.png

Հիդրան գիշատիչ օրգանիզմ է, ուստի որս է կատարում, սակայն հիդրան ունի նաև պաշտպանության կարիք: Այդ պատճառով հիդրային բնորոշ են խայթող բջիջներ, որոնք էլ հանդիսանում են նրա «զինանոցը»: Խայթող բջիջների մեծ մասը կուտակված է շոշափուկների վրա, քանի որ նրանք անհրաժեշտ են որսի համար: Այս բջիջներն ունեն խայթող թել, որը գալարված է թույնով լի պատիճում: Խայթող բջջի վրա կա զգայուն մազիկ, որը գրգռվում է անհրաժեշտության դեպքում և ստացված գրգիռը ուղարկում է ցանցային նյարդային համակարգ: Նյարդային բջիջները վերլուծում են գրգիռը, մշակում են պատասխան և այն ազդակի տեսքով տալիս բջջին՝ ազատելու խայթող թելը:

Continue reading “Հիդրա”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Աղեխորշավորների նյարդային համակարգը և բազմացումը

Միջավայրի հետ ակտիվ փոխազդեցությունը հանգեցրել է աղեխորշավորների մոտ առաջին անգամ նյարդային համակարգի ի հայտ գալուն: Այն ունի պարզ կառուցվածք, սակայն համարժեք է նյարդային համակարգի կառուցման սկզբունքին:

Continue reading “Աղեխորշավորների նյարդային համակարգը և բազմացումը”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվար ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1․ Կանաչ էվգլենայի տարածվածությունը, արտաքին և ներքին կառուցվածքը։

artworks-000683351455-6yprjv-t500x500 (1)

Կանաչ էվգլենան քաղցրահամ ջրամբարներում է բնակվում։ Նա 0,05 մմ մեծությամբ կանաչ օրգանիզմ է, որը իլիկաձև է և ունի մեկ մտրակ: Ունի նաև կարմիր լուսազգայուն աչիկ, որով կարողանում է տարբերել լույսի աղբյուրը։

Continue reading “Փետրվար ամսվա կենսաբանության ամփոփում”