Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մայիսի 10-15, առաջադրանք, 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 1

«Ժամանակ անիշխանության»

Ներկայացնել Խոսրով Երկրորդ,  Անակ Պարթևի հարաբերությունները:

Continue reading “Մայիսի 10-15, առաջադրանք, 6-րդ դասարան”
Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մայիսի 2-8-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 1

1.Տրդատ Առաջինի գահակալումը

Ներկայացնել հայ-պարթևական հարաբերությունները ընդդեմ Հռոմի:

Continue reading “Մայիսի 2-8-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան”
Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ամփոփում, հարցեր

1.Ներկայացնել  Իտալիայի աշխարհագրական դիրքը։

Իտալիայի ափերը քիչ են կտրտված տարածքի 4/5-ը լեռներ են երկրի հյուսիսում Ալպերն են նրա ափերը ողողում են Ադրիատիկ և միջերկրական ծովերը։

Continue reading “Ամփոփում, հարցեր”
Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ապրիլի 11-17-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 1

Հռոմեկան կայսրության ծաղկումն ու անկումը

  • 1.10 նախադասությամբ հիմնավորիր Հռոմեկան կայսրության «ծաղկումը» ժամանակաշրջանը:
Continue reading “Ապրիլի 11-17-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան”