Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Նոյեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն

Կարոլինգների կայսրությունը

<<Պարսից պատերազմ>>, «Թագավորության պահպանման վերջին փորձերը»
Continue reading “Նոյեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն”
Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն հղումը (հոկտեմբերի 3)

Գործնական քերականություն ղումը (հոկտեմբերի 10)

Continue reading Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Սեպտեմբեր ամսվա մայրենիի հաշվետվություն

Ես այս ամսվա ընթացքում կատարել եմ տասնմեկ աշխատանք։ երկուսը հորինված հեքիաթ է, երեքը գործնական քերականություն և երկուսն էլ թարգմանություն:

Continue reading “Սեպտեմբեր ամսվա մայրենիի հաշվետվություն”
Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Սեպտեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն

Այս ամսվա տարացքում ես կատարել եմ յոթ դաս։ Ինձ ամենաշատը դուր է եկել Քրիստոնեության ընդունումը։

Պատմություն

Պատմություն

Continue reading “Սեպտեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն”