Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մարտ ամսվա պատմության հաշվետվություն

Սա իմ պատմության բաժինն է։ Ինձ ամենաշատը դուր է եկել Սմբատ I-ի մասին տղեկություններ գտնելը։

Մարտ ամսվա պատմության հաշվետվություն
Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 28-ից մարտի 4-ը (Առաջադրանք 1)
Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 28-ից մարտի 4-ը (Առաջադրանք 2)
Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, մարտի 8-ից մարտի 12-ը (Առաջադրանք 1)

Continue reading “Մարտ ամսվա պատմության հաշվետվություն”
Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Մարտ ամսվա մայրենիի հաշվետվություն

Այս ամիսը շատ հետաքրքիր էր։ Կատարել ենք գործնական քեր․ (մարտի 7)-ը բայերի մասին էր առաջադրանքներն էլ էին հետաքրքիր։ Գործնական քեր․ (մարտի 13)-ը մարտի 7-ի գործնական քեր․ շարունակությունն էր և նույնպես հետքրքիր։

Continue reading “Մարտ ամսվա մայրենիի հաշվետվություն”
Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կիսամյակային հաշվետվություն բոլոր առարկաներից

Hpu-2023 GIFs - Get the best GIF on GIPHY

Կիսամյակային հաշվետվություն մայրենիից
Կիսամյակային հաշվետվություն հանրահաշվից
Կիսամյակային հաշվետվություն երկրչափությունից
Կիսամյակային հաշվետվություն ռուսերենից
Կիսամյակային հաշվետվություն անգլերենից
Կիսամյակային հաշվետվություն աշխարհագրությունից
Կիսամյակային հաշվետվություն ֆիզիկայից
Կիսամյակային հաշվետվություն քիմիայից
Կիսամյակային հաշվետվություն կենսաբանությունից
Կիսամյակային հաշվետվություն պատմությունից
Կիսամյակային հաշվետվություն առողջագիտությունից
Ճամփորդություն դեպի Գոշ