Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՌԱՆՁ ԲԱՆԱՁև

Կրթություն ստանալը դա իմ իրավունքն է

Հոդված 20.Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ:

Continue reading “Կրթություն ստանալը դա իմ իրավունքն է”