Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

7 փաստ Բաթու խանի մասին (թարգմանություն)

7 фактов о Бату-хане

Место рождения – Бурятия? Бату-хан родился в 1209 году. Скорее всего, это произошло на территории Бурятии или Алтая. Его отцом был старший сын Чингисхана Джучи (который родился в плену, и есть мнение, что он не сын Чингисхана), а матерью — Уки-хатун, состоявшая в родстве со старшей женой Чингисхана. Таким образом, Бату был внуком Чингисхана и внучатым племянником его жены. Джучи владел самым большим уделом чингизидов. Он был убит, возможно, по указанию Чингисхана, когда Бату было 18 лет. По легенде, Джучи похоронен в мавзолее, который находится на территории Казахстана в 50 километрах к северо-востоку от города Жезказгана. Историки считают, что мавзолей мог быть построен над могилой хана много лет спустя.

Continue reading “7 փաստ Բաթու խանի մասին (թարգմանություն)”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակագրություն

1040թ-Սելջուկ թուրքերի պետության հիմնում։
1047թ-Սելջուկ թուրքերի առաջին արշավանքը 20,000 զորքով Հայստանի վրա։
1048թ-Սելջուկ թուրքերի երկրորդ արշավանքը 100,000 զորքով Հայստանի վրա։

Continue reading “Ժամանակագրություն”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադրանք , 7-րդ դասարան, ապրիլի 17-23-ը (Առաջադրանք 1)

Հայ ժողովրդի պայքարն հայ նվաճողների դեմ: Զաքարյաններ:

Պատմեք քոչվորների դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքարի մասին:

Continue reading “Առաջադրանք , 7-րդ դասարան, ապրիլի 17-23-ը (Առաջադրանք 1)”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմություն առաջադրանքներ (Անիի թագավորության տրոհումն ու անկումը)

1. Առաջին 963 թվական-Աշոտ III-ի եղբայր Մուշեղը հրաժարվեց ենթարկվել թագավորին Կարսը հռչակեց ինքնուրույն թագավորություն։(Վանանդի թագավորություն, գոյատևեց 100 տարի)ջին պատճառ-Դեռ դարի սկզբից ի հայտ եկան Բագրատունյաց թագավորության մասնատման երևույթներ։

Continue reading “Պատմություն առաջադրանքներ (Անիի թագավորության տրոհումն ու անկումը)”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակագրություններ

908 թ․ – Ատրպատականի ամիրայից Գագիկ արծրունին թագ ստացավ։
908-1021 թ․ – Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորությունը։
1021 թ․ – Սենեքելի թագավորը Վասպուրականը կտակեց Բյուզանդիային ինքը տեղափոխվեց Սեբաստիա։
968-1021 թ․ – Սենեքելի թագավոր։

Continue reading “Ժամանակագրություններ”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, ապրիլի 3-ից ապրիլի 9-ը (Առաջադրանք 1)

Կազմել 10-րդ  դարում Հայաստանում կատարվող պատմական իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

Continue reading “Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, ապրիլի 3-ից ապրիլի 9-ը (Առաջադրանք 1)”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Անի մայրաքաղաք

Անի, միջնադարյան հայկական ավերված բերդաքաղաք։ Գտնվում է Թուրքիայի Հանրապետության Կարսի մարզում՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին։ Կառուցվել է Ախուրյան գետի աջ ափին, եռանկյունաձև սարահարթի վրա։ Այժմ այն բնակեցված չէ։ Նրանից ոչ հեռու գտնվում է Օջաքլը գյուղը, որի անունով երբեմն թուրքերը կոչում են Անին։

Continue reading “Անի մայրաքաղաք”