Posted in ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Պտղատու ծառերի էտն ըստ հասակային շրջանի

Հանգստի շրջանում սննդանյութերի մեծ մասը կուտակվում է բույսի արմատներում, բնի և հիմնական ճյուղերի հիմքի մասերում, հետևաբար, որպեսզի սննդանյութերի կորուստ չլինի, ծառերը էտվում են, երբ բույսերը դեռևս խորը հանգստի շրջանում են:

Continue reading “Պտղատու ծառերի էտն ըստ հասակային շրջանի”