Posted in ՔԻՄԻԱ

Ֆիզիկական և Քիմիական երևույթներ

Ֆիզիկական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը մեկը մյուսի չեն փոխարկվում, այսինքն՝ նոր նյութեր չեն առաջանում:

Continue reading “Ֆիզիկական և Քիմիական երևույթներ”
Posted in ՔԻՄԻԱ

Փարավոնի օձ

Այս ռեակցիան անվանել են “Փարավոնիօձ“, որովհետև արդյունքում ստացվածը շատ նման է լինում օձի: Փարավոնի օձերն ու փարավոնի օձերը մի փոքր հրավառություն են, որոնցում լուսավորված պլանշետը ծխի եւ մոխիր է արտահոսում օձի նման աճող սյունակում:

Continue reading “Փարավոնի օձ”
Posted in ՔԻՄԻԱ

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ։ Նյութերի մաքրումը

Սովորել ` էջ 27-31

Բնության մեջ նյութերը հիմնականում  հանդես են գալիս  խառնուրդների ձևով: Խառնուրդները, ինչպես և մաքուր նյութերը կարող են լինել պինդ, հեղուկ և գազային վիճակներում:

Continue reading “Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ։ Նյութերի մաքրումը”
Posted in ՔԻՄԻԱ

Մարմին և Նյութ։ Քիմիական նյութերի Տարածվածությունը Բնության մեջ

Սովորել ` դաս.1.2 էջ `8-11

Մարմին և նյութ

Մեզ շրջապատում են բազմատեսակ առարկաներ, որոնցից յուրաքանչուրն ունի իր անվանումը: Օրինակ` բաժակ, սեղան, համակարգիչ և այլն:

Continue reading “Մարմին և Նյութ։ Քիմիական նյութերի Տարածվածությունը Բնության մեջ”
Posted in ՔԻՄԻԱ

Քիմիա

Քննարկվող հարցեր՝

1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները։

Քիմիան ուսումնասիրում է մեզ շրջապատող բնությունը, Քիմիաի ուսումնասիրության առարկան նյութերի հատկություններն են, դրանց բաղադրությունը, կառուցվածքը, մեկը մյուսին փոխարկվելու գործընթացը, քանակական և որակական փոփոխույունները։

Continue reading “Քիմիա”