Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Հզորություն։ Հզորոթյան միավորները

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >> էջ 85։

Տարբերակ I

I.
t=5վ ———N=A/t N=400/5=80Վտ
A=400Ջ
———————
N=?

Continue reading “Հզորություն։ Հզորոթյան միավորները”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեմա՝ աշխատանք և հզորություն

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ81ից մինչև էջ85։

Տարբերակ 1

I. Աշխատանք կատարվում է, երբ ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը։

Continue reading “Թեմա՝ աշխատանք և հզորություն”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման.Մեխանիկական աշխատանք:Հզորություն:Խնդիրների լուծում։

1.Ե՞րբ է ֆիզիկայում օգտագործվում <<աշխատանք>> հասկացողությունը

Ֆիզիկայում ամեն տեղ օգտագործվում աշխատանք հասկացողությունը։

Continue reading “Թեման.Մեխանիկական աշխատանք:Հզորություն:Խնդիրների լուծում։”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման.Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

Continue reading “Թեման.Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Քննարկվող հարցեր.

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

Օրինակ ՝ Փորձենք շարժել սեղանին դրված ծանր գիրքը ՝ նրա վրա ազդող հորիզոնական ուղղված ուժով: Կնկատենք, որ ազդող ուժը բավականաչափ փոքր է, այսինքն գիրքը դադարի վիճակում է: Եվ սկսում է շարժվել միայն այն դեպքում, երբ ազդող ուժ է լինում: Այդ ուժը մարմնի և սեղանի մակերևույթների միջև առաջացած դադարի շփման ուժն է։

Continue reading “Քննարկվող հարցեր.”