Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման․Իներցիայի երևույթը

1․Ինչպե՞ս է շարժվում մարմինը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում

Այն շարժվում է հավասարաչափ և ուղագիծ։

Continue reading “Թեման․Իներցիայի երևույթը”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման.Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:

Պատասխանել հետևյալ  հարցերին..

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում։

Continue reading Թեման.Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Լաբ․ աշխ․ Հեղուկի ծավալի որոշումը չափանոթի միջոցով

Աշխատանքի նպատակ՝ սովորել չափանոթի միջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունները որոշել։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր․ Չափանոթ, բաժակով ջուր, ոչ մեծ սրվակ և տարբեր տեսակի անոթներ:

Continue reading “Լաբ․ աշխ․ Հեղուկի ծավալի որոշումը չափանոթի միջոցով”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Լաբ․ աշխ․ ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիքների և նրանց միաորների հետ

Չափել ֆիզիկական մեծություն նշանակում է համեմատել նույնատիպ մեծությունի հետ։

Continue reading “Լաբ․ աշխ․ ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիքների և նրանց միաորների հետ”