Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման․Պարզ մեխանիզմներ:Լծակ:Լծակի կանոնը:Թեք հարթություն:Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից:Ճախարակ:Մեխանիզմի Օ․Գ․Գ․

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ90-ից մինչև էջ100

1.Որո՞նք են պարզ մեխանիզմները

Այն մեխանիկական սարքերը, որոնք ծառայում են ուժերի մոդուլները կամ ուղղությունները փոփոխելու համար, կոչվում են մեխանիզմներ։

Continue reading “Թեման․Պարզ մեխանիզմներ:Լծակ:Լծակի կանոնը:Թեք հարթություն:Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից:Ճախարակ:Մեխանիզմի Օ․Գ․Գ․”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Հզորություն։ Հզորոթյան միավորները

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >> էջ 85։

Տարբերակ I

I.
t=5վ ———N=A/t N=400/5=80Վտ
A=400Ջ
———————
N=?

Continue reading “Հզորություն։ Հզորոթյան միավորները”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման.Մեխանիկական աշխատանք:Հզորություն:Խնդիրների լուծում։

1.Ե՞րբ է ֆիզիկայում օգտագործվում <<աշխատանք>> հասկացողությունը

Աշխատանք հասկացությունը ֆիզիկայում օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ դիտարկվում է մարմնի շարժումը որևէ ուժի ազդեցությամբ: Այսպես են բնորոշում մեխանիկական աշխատանքը:

Continue reading “Թեման.Մեխանիկական աշխատանք:Հզորություն:Խնդիրների լուծում։”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման.Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

Continue reading “Թեման.Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Քննարկվող հարցեր.

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

Օրինակ ՝ Փորձենք շարժել սեղանին դրված ծանր գիրքը ՝ նրա վրա ազդող հորիզոնական ուղղված ուժով: Կնկատենք, որ ազդող ուժը բավականաչափ փոքր է, այսինքն գիրքը դադարի վիճակում է: Եվ սկսում է շարժվել միայն այն դեպքում, երբ ազդող ուժ է լինում: Այդ ուժը մարմնի և սեղանի մակերևույթների միջև առաջացած դադարի շփման ուժն է։

Continue reading “Քննարկվող հարցեր.”