Posted in Uncategorized

Մաթեմ առանձ բանաձև

ՏԵՄԲԵՐ (19-23).

1. Եթե մտապահված թվից հանենք 35, ստացված թիվը կրկնապատկենք և արդյունքը փոքրացնենք 3-ով, ապա կստանանք մտապահված թիվը: Գտեք մտապահված թիվը:

Continue reading “Մաթեմ առանձ բանաձև”