Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխարհի ամենատարօրինակ քանդակը

Այն գտնվում է Ռումինիայում։ Ճանապարհորդության ժամանակ անհնար է անտարբեր անցնել տաղանդավոր քանդակագործների աշխատանքների կողքով, ովքեր քարի կտորից և մետաղից ստեղծում են արվեստի գլուխգործոցներ: Ձեզ ենք ներկայացնում մարդկային երևակայության գլուխգործոցները, որոնք զարդարում են քաղաքների փողոցները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s