Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Նոյեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն

Կարոլինգների կայսրությունը

<<Պարսից պատերազմ>>, «Թագավորության պահպանման վերջին փորձերը»
Continue reading “Նոյեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1. Ներկայացնել պտերների տարածվածությունը բնության մեջ և նրա դերը մարդու կյանքում։

Նրանք աճում են խոնավ, ստվերոտ վայրերում, գետերի և առուների եզրերին: Նրանց մոտ 10000 տեսակ գոյություն ունի։ Պտերներից ստանում ենք թթվածին։ Նաև շատ են օգտագործում որպես դեղ, պտերների կոճղարմատը թունավոր է և հանդիսանում է հումք որոշ դեղատեսակների համար:

Continue reading “Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1. Ներկայացնել պտերների տարածվածությունը բնության մեջ և նրա դերը մարդու կյանքում։

Նրանք աճում են խոնավ, ստվերոտ վայրերում, գետերի և առուների եզրերին: Նրանց մոտ 10000 տեսակ գոյություն ունի։ Պտերներից ստանում ենք թթվածին։ Նաև շատ են օգտագործում որպես դեղ, պտերների կոճղարմատը թունավոր է և հանդիսանում է հումք որոշ դեղատեսակների համար:

Continue reading “Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ծաղկավոր բույսեր

1. Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը։

Բույսերը կազմում են մոլորակը բնակեցնող կենդանի օրգանիզմների կենսազանգվածի մոտ 95%-ը: Նրանք տարածված են ամենուր և հանդիսանում են օրգանական նյութերի հիմնական արտադրողները: Բույսերն ունեն կարևոր և ընդհանրական առանձնահատկություններ։

Continue reading “Ծաղկավոր բույսեր”