Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական Քերականություն

Կետադրի՛ր հետևյալ հատվածը.

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են ծաղկում, բացվում են վայրի վարդերը՝ դեղին, սպիտակ։ Երբ գարուն է լինում, տաքանում են Օրանջիայի քարերը և խլեզները, փորի մաշկը դեղին, պառկում են տաք քարերի վրա, լեզուները հանում։

Continue reading “Գործնական Քերականություն”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Русский язык

Допишите окончания (м. р. множественное число):

Нет города-нет городов, университеты-нет университетов , музееив -нет музеив, санатории -нет санаториев, гаражи -нет гаражей, этажи -нет этажей, фестивали -нет фестивалей, словари -нет словарей, рояли -нет роялей, рубли — нет рублей,

Continue reading “Русский язык”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Курящий человек никогда не будет старым

Триста лет назад в Россию привезли табак. Вокруг человека,
привезшего табак, собралась большая толпа. Это были крестьяне,
никогда не видевшие табака. Человек, продававший табак, кричал:
– Покупайте чудесные листья, помогающие человеку от всех
болезней!

Continue reading “Курящий человек никогда не будет старым”
Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Աշխարհի իմ անկյունը

Իմ ամենասիրելի անկյունը դա իմ Հայաստանն է, իմ տունն է, դպրոցը, Սևանը և այլն։ Իմ համար աշխարի բոլոր անկյուներն էլ սիրելի են։ Մարդիկ պետք է սիրեն իրենց երկիրը, դպրոցը, տունը և այլն։