Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Արևի մոտ

Մի որբ երեխա՝ ցնցոտիներ հագած՝ կուչ էր եկել հարուստ տների պատերի տակ: Մեջքը հենել էր մի հարուստ տան պատին և մեկնել էր ձեռքը դեպի մարդիկ:

Continue reading “Արևի մոտ”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Пакет дополнительных заданий для 5-х классов

дом – домик, школа – школьник, учить – учител, волейбол – волейболист, теннис – теннисист, стол – столик, снег – снегурочка, сад – садик, ёж – ёжик, слон – слонёнок, дождь – дождик, груз – грузавик, гриб – грибок, звонить – звонок, дарить – подарок, работа- работник, сын – сынок, лес – лесок.

Continue reading “Пакет дополнительных заданий для 5-х классов”