Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, ապրիլի 28-ից ապրիլի 4-ը (Առաջադրանք 2)

Առաջադրանք 2

Անիի թագավորության տրոհումն ու անկումը

Թվարկիր Բագրատունյաց կենտրոնացված պետության թուլացման պատճառները:

Continue reading “Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, ապրիլի 28-ից ապրիլի 4-ը (Առաջադրանք 2)”