Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Թվականները

Տված թվականները գրի՛ր բառերով՝ 239, 57, 778, 889, 4443:

239 – երկու հարյուր երեսունինը

57 – հիսունյոթ

778 – յոթ հարյուր յոթանասունութ

889 – ութ հարյուր ութսունինը

4443 – չորս հազար չորս հարյուր քառասուներեք

Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Самостоятельная работа

Слон

В жарких странах живёт самое большое на земле сухопутное животные, слон. У него толстая серая кожа. Она хорошо защищает виликана от укусов насекомых. Подвижный хобад это нос слона. Но с его помощью слон не только дышит, но и срывает плади и ветки деревьев для еды, а в жарких день поливает себя водой. Зрение у животного слабая, но зато слон прикрасно слышит даже лёгкие шорохи. Слон, это большое, но очень спакойное и дабрадушное животное.