Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմություն

1. Ք․Ա․ 4-րդ դարի վերջում մակեդոնացիները բռնազաթվել էին Կապադովկիան։ Սպանված թագավորի որդին կարողանում է վերականգնվել հայրական գահին՝ շնորհիվ հայոց արքային ստացած զորքերի։

Continue reading “Պատմություն”