Posted in ՔԻՄԻԱ

Ինքնաստուգում: Մարտի 6-10

1)Բերե՛ք հեղուկ եւ պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:

Հեղուկ-սնդիկ
Պինդ-երկաթ

2)Բերե՛ք գազային, հեղուկ եւ պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:Գազային-թթվածին
Հեղուկ-ջուր
Պինդ-ծծումբ

3)Հետեւյալ մեծություններից որո՞նք են բնութագրում
ա) քիմիական տարրը-ատոմի զանգվածը, ատոմի կառուցվածքը, ատոմային համարը
բ) պարզ նյութը-հոտը, հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, կարծրությունը, գույնը, խտությունը
1)ատոմի զանգվածը, 2)հոտը, 3)հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, 4) ատոմի կառուցվածքը, 5) կարծրությունը, 6)ատոմային համարը 7) գույնը, 8)խտությունը:

4) Քիմիական տարրերի հատկությունների տեսան­կյունից պարզաբանե՛ք՝ ո՞ր հատկություններով են իրար նման եւ որո՞վ տարբեր տրված տարրերի զույգերը.
ա. H, Li,
H-ջրածին, ոչ մետաղ գազ
Li-Լիթիում, մետաղ պինդ

բ. O, N,
Օ-թթվածին, ոչ մետաղ, գազ
N-ազոտ, գազ, ոչ մետաղ

գ. Be, Mg,
Be-Բերիլում, մետաղ, պինդ
Mg-Մագնեզիում, մետաղ, պինդ

դ. Al, Zn
Al-Ալյումին, մետաղ, պինդ
Z-Ցինկ, մետաղ, պինդ

5) Հիմնականում ո՞ր տարրերից է կազմված Երկրի կեղեւը:
Քիմիական տարրերից երկրակեղևում առավել տարածված են թթվածինը և սիլիցիումը։ Այդ տարրերն ալյումինի, երկաթի, կալցիումի, նատրիումի, կալիումի, մագնիումի, ջրածնի ու տիտանի հետ կազմում են երկրակեղևի զանգվածի ավելի քան 99 %-ը, իսկ մյուս տարրերին մնում է 1 %-ից պակաս զանգված։
6) Ո՞ր տարրերն են հանդիպում բնության մեջ ազատ վիճակում:

Ոսկի, արծաթ, երկաթ, իրիդիում:

7)Քանի՞ տարր կա պարբերական աղյուսակում ներկա պահին․

ա)102
բ)115
գ)118

8)Ո՞ր թվականին է առաջին անգամ հրապարակվել պարբերական աղյուսակը:

Ա)1909 բ)1970 գ)1869

9)Այս տարրն անվանում են «կյանքի և մահվան տարր»

Ա)տիտան բ) ազոտ գ) ծծումբ

10)Ինչպե՞ս է կոչվում այն գազը, որն ապահովում է այրումը:

Ա) ջրածին բ)քլոր գ) թթվածին

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s