Posted in Ընտրությամբ գործունեություն 2022-2023

Unit 14

14.1 Look at the pictures. Put the verbs in the correct form, past continuous or past simple.

1. Lucy broke (break) her arm last week. It happened (happen) when she was painting (paint) her room. She fell (fall) off the ladder.

Continue reading “Unit 14”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Главные и второстепенные члены предложения

1. Спишите. Подчеркните главные члены предложения.

1. Воробей лежал на моей ладони. 2. На пригорке играли лисята. 3. За рекой поднялась большая тëмная туча. 4. Ветер гнул макушки деревьев. 5. На землю упали тяжëлые капли дождя.6. Вскоре хлынул тëплый летний дождь. 7. Небо прояснилось. 8. Снова вернулось ласковое лето. 9. Мы с нетерпением ждали весны. 10. Листья падают с клëнов.

Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

“Խելացի Հարսնացուն” գրաբար-աշխարհաբար

Երկու եղբայր գնում են իրենցից մեկի համար հարս փնտրելու։ Շատ վայրերում են լինում, շատ աղջիկներ են հանդիպում, բայց ոչ մեկին չեն հավանում։ Մի անգամ գնում են մեկի տուն՝ աղջիկ հանդիպելու։ Տեսնում են, որ այդ աղջիկը շատ գեղեցիկ է, բայց մի աչքը շիլ է։ Եղբայրը եղբորը հասկացնում է․

—Տունը լավ տուն է, բայց ծխնելույզը ծուռ է։

Աղջիկը կռահում է նրանց միտքը և ասում․

—Ծխնելույզի ծուռ լինելուն մի՛ նայեք, կարևորը, որ ծուխը ուղիղ է բարձրանում։

Եղբայրներին դուր է գալիս աղջկա պատասխանը, և նրանցից մեկը աղջկան ընտրում որպես հարսնացու։

Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվար ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1․ Կանաչ էվգլենայի տարածվածությունը, արտաքին և ներքին կառուցվածքը։

artworks-000683351455-6yprjv-t500x500 (1)

Կանաչ էվգլենան քաղցրահամ ջրամբարներում է բնակվում։ Նա 0,05 մմ մեծությամբ կանաչ օրգանիզմ է, որը իլիկաձև է և ունի մեկ մտրակ: Ունի նաև կարմիր լուսազգայուն աչիկ, որով կարողանում է տարբերել լույսի աղբյուրը։

Continue reading “Փետրվար ամսվա կենսաբանության ամփոփում”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվար ամսվա կենսաբանության հաշվետվություն

Ինձ ամենաշատը դուր է եկել կանաչ էվգլենա թեման։

Փետրվար ամսվա կենսաբանության հաշվետվություն

Փետրվար ամսվա կենսաբանության ամփոփում

Continue reading “Փետրվար ամսվա կենսաբանության հաշվետվություն”