Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Միաբջիջ կենդանիների կառուցվածքը և կենսակերպը

Միաբջիջ կենդանիները կամ նախակենդանիները 2 միկրոնից մինչև 6 սմ չափերով հնագույն օրգանիզմներ են, որոնք ապրում են ծովային և քաղցրահամ ջրերում, հողում: Նախակենդանիների տեսակների թիվը գերազանցում է 25 000-ը: Նրանց մեծ մասը ազատ ապրող ձևեր են, որոնք մասնակցում են ջրերի մաքրման, նստվածքների առաջացման, լեռնագոյացման պրոցեսներին:

Continue reading “Միաբջիջ կենդանիների կառուցվածքը և կենսակերպը”