Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմության ամփոփում

Մենք անցել ենք շատ ճակատամարտեր և նրանց գլխավոր հրամանատարի մասին։ Ինձ շատ է դուր եկել Ավարարի ճակատամարտը, որովհետև այն շատ հետաքրքիր թեմա էր։

Continue reading “Պատմության ամփոփում”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 20-27-ը (Առաջադրանք 2)

Առաջադրանք 2

Բնութագրել «դասային միապետություն» հասկացությունը:

Ազգային պետությունների կազմավորումը

Continue reading “Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 20-27-ը (Առաջադրանք 2)”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 20-27-ը (Առաջադրանք 1)

Առաջադրանք 1

13-րդ դարի նշանավոր տիրակալները

Բնութագրել Ինոկենտիոս 3-րդ պապին:/Աղբյուրը՝ Համաշխարհային պատմություն ,7-րդ դասարան, դասագիրք էջ 57-65, համացանց

Նա ղեկավարում էի կաթոլիկություն ընդունած եվրոպական երկրների եկեղեցինեը։ Նա ունեցել է բարձր կրթություն և սովորել է Ֆրանսիայում աստվածաբանություն, իսկ Բոլոնիայի համալսարանում՝ հռոմեականիրավունք։ Նա մտածում էր, պապը Քրիստոսի փոխանորդն էր և այդ պատճառով բոլորը պետք է լսեին Հռոմի պապին։ Նրան ենթարկվում էին Անգլիայի, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի, Դանիայի և Շվեդիայի թագավորները։

Continue reading “Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 20-27-ը (Առաջադրանք 1)”
Posted in ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ամփոփում՝ Աշխարհագրություն

  • Թվարկե՜լ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը։

Ընդհանուր առմամբ, ընդունված է տնտեսության ճյուղային կառուցվածքում առանձնացնել երկու ոլորտ՝ նյութական արտադրության ոլորտի ճյուղեր և ոչ նյութական կամ սպասարկման (ծառայությունների) ոլորտի:

Continue reading “Ամփոփում՝ Աշխարհագրություն”