Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Ահմադը

Առաջադրանքներ

  • Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

Ժաժ – Շարժում
Չուխա – Բրդյա նուրբ խավավոր գործվածք, մահուդ:
Հարեհաս – Արագորեն հասնող, արագահաս:

Continue reading “Ահմադը”