Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 10-15-ը ( Առաջադրանք 1 )

Առաջադրանք 1

Հայաստանը VI դարում

Այս թեմայում՝
 Արևմտյան Հայաստանը և Հուստինիանոս I-ի
կառավարումը:
 Արևելյան Հայաստանը և պարսից Խոսրով I-ի
քաղաքականությունը:
 Ապստամբություն, որը վերաճեց մեծ պատերազմի:
 591 թ. պարսկաբյուզանդական պայմանագիրը և
Հայաստանը:
 Պատմաբանի բառարան՝ վարչական միավոր,
խավ, դավանանք, հարկահանություն, հարկ,
ատրուշան, տիտղոս:

Continue reading “Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 10-15-ը ( Առաջադրանք 1 )”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հողաթափիկ ինֆուզորիա

Աղտոտ և օրգանական մնացորդներով հարուստ ջրամբարներում բնակվում են թարթիչավոր նախակենդանիները: Թարթիչավորների կամ ինֆուզորիաների տիպի ակնառու ներկայացուցիչն է հողաթափիկ ինֆուզորիան: Այն 0,1−0,3 մմ երկարությամբ, արտաքինից հողաթափիկի տեսք ունեցող նախակենդանի է:

Continue reading “Հողաթափիկ ինֆուզորիա”