Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Վարդան Մամիկոնյան

5 նախադասությամբ հիմնավորիր քո տեսակետը  Վարդան Մամիկոնյանի խոսքի շուրջ:

Այդ ժամանակ,երբ արդեն կսկսվեր մեծ պատերազմը Վարդան Մամիկոնյանը չկորցրեց իր մակարդակը և սկսեց իր զորքին ոգևորել։Երբ ես այնտեղ լինեի այդ խոսքերը ես կհամարեի մոտիվացիայի մեծ աղբյուր։ԵՎ ինձ համար Վարդան Մամիկոնյանը դարձավ ամենալավ զորովարը,որը ես ընդանրապես տեսել էի։

Continue reading “Վարդան Մամիկոնյան”
Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական քեր․ (փետրվարի 3)

Դերանունները ութ տեսակի են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական։

Որոշյալ դերանուններ
Որոշյալ դերանունները, առանց կոնկրետ անվանելու, ցույց են տալիս տվյալ դեպքում հայտնի, որոշակի անձեր, առարկաներ, հատկանիշներ, դրանց ամբողջությունը կամ ամբողջության մեջ մտնող առարկաներն ու անձերը առանձին-առանձին։ Որոշյալ դերանուններից են ամեն մի, ամեն մեկը, ամեն(ը), ամենքը, բոլոր(ը),յուրաքանչյուր(ը), յուրաքանչյուր ոք, ողջ(ը), ամբողջ(ը), համայն և այլն։ Հատկանշային իմաստով որոշյալ դերանունները չեն հոլովվում, իսկ առարկայանիշ իմաստ արտահայտողները հոլովվում են։ Դրանք հոլովվում են գոյականի նման:

Continue reading “Գործնական քեր․ (փետրվարի 3)”