Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Ճամփորդություն դեպի Թեղենիս լեռ

Մենք դասարանով գնաց Թեղենիս լեռ: Օցի ձագուք ենք տեսել, ձի ենք տեսել: Մենք բարձրանալիս շատ դժվարություններ ենք ունեցել: Բայց երբ, որ հասանք տեսանք մի եկեղեցի: Իսկ եկեղեցու մեջը շատ աղունիկներ ենք տեսել: Հետո հետ վերադարնալիս գնացել ենք ցայտաղպյուրից ջուր ենք լցրել մեր շշերի մեջ: Մի խոսքով շատ հավես էր և զվարթ: