Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, Uncategorized

«Սասունցի Դավիթ​​» 6-10 մասեր, վերնագրումներ, բառարան

Դավիթ6 Գազանները քաղաքում

Քըշեց գառները մեր հովիվ հըսկան,
Ելավ Սասունի սարերն աննըման.
«Է՜յ ջան, սարե՛ր,
Սասման սարե՜ր…»
Որ կանչեց նրա ձենից ահավոր
Դըղորդ-դըմբդըմբոցն ընկավ սար ու ձոր,
Վայրի գազաններ բըներից փախան,
Քարեքար ընկան, դատարկուն եղան։ Continue reading “«Սասունցի Դավիթ​​» 6-10 մասեր, վերնագրումներ, բառարան”