Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

  1. Շրջապատում որտե՞ղ են աճում բույսեր:

Բույսերն աճում են մարգագետիններում, անտառներում, այգիներում, փողոցի եզրերում, սենյակներում, դասարանում։ Սենյակներում և դասարաններում բույսերն աճեցվում եմ թաղարների մեջ։

Continue reading “Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը”