Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

3-րդ ուսումնական շրջանի մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Ամփոփելով 3-րդ ուսումնական շրջանը՝ ստորև ներկայացնում եմ յորաքանչյուր ամսվա հաշվետվությունը, իսկ մանրամասները կարող եք կարդալ անցնելով հղումներով։

Continue reading “3-րդ ուսումնական շրջանի մաթեմատիկայի հաշվետվություն”