Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

The Lost Birthday

Donald Bisset The Lost Birthday

Once upon a time there was a big father elephant who lived at Zoo with a mother elephant and their little elephant Yalmar.One day they saw the father elephant standing on his head. And they asked him what he was doing. He answered that he was trying to remember something . Mother elephant said to Yalmar to go and  find what his father forgot. Soon Yalmar was in a little hill by a bamboo wood and there he heard the sound of crying and asked the voice how he could help him. The voice said that he was someone’s lost birthday with 6 candles. But Yalmar said that he didn’t know whose birthday the voice was and retuned home. When he came back Mather said that father remembered that today was Yalmar’s 6 birthday. So Yalmar thought that the voice that was crying was his lost birthday and hurried up to a little hill by a bamboo wood and found his lost birthday.

Whipsnade-սայթաքել

standing-կանգնած

Լացը դադարեց։

— Դու ո՞վ ես,— հարցրեց Յալմարը։

— Մոռացված ծննդյան օրը։ Եվ չգիտեմ, թե ումն եմ։

whatever-ինչ էլ

would-պիտի

along-երկայնքով

gotten-ստացել է

ambled-ամբիցի

bamboo-բամբուկ

wood-փայտ

watched-դիտեցին

clouds-ամպեր

chasing-հետապնդում

across-ամբողջ

sky-երկինք

presently-ներկայումս

sound-ձայնային

course-դասընթաց

thought-մտածեց

age-տարիք

almost-գրեթե

half-way-կես ճանապարհ

still-դեռ

terribly-ահավոր

forgotten-մոռացված

tomorrow-վաղը

excited-հուզված

trundled-բախվել

afternoon-ցերեկը

candles-մոմեր

curled-գանգուր

trunk-բեռնախցիկ

blew-պայթեց

Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՍՏՈՒԳԱՏԵՍ

Մարտահրավեր դասընկերոջը (Առաջադրանք 6-րդ)

«Մայրենիի ստուգատեսի» շրջանակում ես որոշել եմ մարտահրավեր ուղարկել դասընկերոջս` Լիա Լալայանին, «Ով ավելի արագ կասի շուտասելուկը»։

Continue reading “Մարտահրավեր դասընկերոջը (Առաջադրանք 6-րդ)”

Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ, ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՍՏՈՒԳԱՏԵՍ

Անապատի հետաքրքիր կենդանիները (Առաջադրանք 5-րդ)

Լինում է,չի լինում մի անապատ է լինում, իսկ անապատում լինում է մեծ գետ և այնտեղ ապրում են մեծ, շատ մեծ ձկներ։ Այնտեղ գետում նաև ապրում են ուղտերը, որոնք երկու սապատ չունեն, այլ ունեն ութ սապատ։ Continue reading “Անապատի հետաքրքիր կենդանիները (Առաջադրանք 5-րդ)”

Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՍՏՈՒԳԱՏԵՍ

Ուրախ ընտանեկան դպրոց (Առաջադրանք 3-րդ)

Մեր  ընտանեկան դպրոցում գլխավոր խորհրդատուն և օգնականը մայրիկս է։Սակայն մաթեմատիկայի մեր ընտանեկան դպրոցի ուսուցիչը հայրիկս է։ Continue reading “Ուրախ ընտանեկան դպրոց (Առաջադրանք 3-րդ)”