Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Աշուն գիշեր

Մի օր ես իմ ընտանիքի և եղբայրների հետ գնացել էի Սևան։Այնտեղ մենք գիշերը, երբ իմ փոքրիկ եղբայրը քնեց, մենք գնացինք Սևանի ափ։ Այնտեղ մենք վայելում էինք լճի ալիքների ձայնը։Վայելում էինք այդ գեղեցիկ տեսարանը, վայելում էինք մյուս կողմերի, այսինքնմյուս ափի շենքերի լույսերը։

Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նյութերի երեք հիմնական վիճակները

Առաջադրանք 1
Թվարկե՛ք 2–ական նյութ, որոնք սովորական պայմաններում հետևյալ վիճակներում են.
ա) պինդ – ոսկի, երկաթ բ) հեղուկ – ջուր, սնդիկ գ) գազային – ազոտ, ջրածին

Առաջադրանք 2
Թվարկե՛ք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։

Continue reading “Նյութերի երեք հիմնական վիճակները”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Урок 2

Задание 1. Вместо точек вставьте соответствующие предлоги: по, на, в, о, к:

  1. Он начал говорить плохие слова о своём друге.
  2. Ветер разнёс перья по всему селу.
  3. Он выпустил все перья на ветер.
  4. Собрать все перья обратно в подушку невозможно.
  5. Довольный друг пришел к другому.
Continue reading “Урок 2”