Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

5․ Երկու թվերի գումարը 390 է։ Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է
10 թվին։ Գտե՛ք մյուս գումարելին։

390-9=381
6․ Մի գրքույկում կա 20 էջ, մյուսում՝ 56։ Քանի՞ էջ կա այն գրքում որի էջերի քանակը 7
անգամ ավելի է, քան երկու գրքույկներինը միասին։

56+20=76

76×7=532

Continue reading “Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ”