Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Հարց 1

Սյունակում լրացրեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող ձեզ ծանոթ մարմինները և նյութերը՝

Մարմիններ Նյութեր

թերմոս ալյումին

աթոռ փայտ

գիրք փայտ

պատուհան ապակի

Continue reading “Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում”