Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

1․ Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6․40-ին և տեղ հասավ նույն օրը՝ ժամը
20․15-ին։ Ինչքա՞ն ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։

Պատ,՝13ժամ 35րոպե

Continue reading “Մաթեմ”
Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրի ձևը, չափերը: Գլոբուս

1.Ի՞նչ են միջօրեականները և զուգահեռականները:

Միջօրեականների ու զուգահեռականների միմյանց հետ հատումից առաջացած ցանցը կոչվում է աստիճանացանց:Աստիճանացանցի օգնությամբ որոշում են որևէ օբյեկտի՝ քաղաքի, գյուղի, տվյալ վայրի կամ օվկիանոսում լողացող նավի «հասցեն»՝ աշ­խարհագրական կոորդինատները գլոբուսի կամ քարտեզի վրա։

Continue reading “Երկրի ձևը, չափերը: Գլոբուս”