Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրի ձևը, չափերը: Գլոբուս

1.Ի՞նչ են միջօրեականները և զուգահեռականները:

Միջօրեականների ու զուգահեռականների միմյանց հետ հատումից առաջացած ցանցը կոչվում է աստիճանացանց:Աստիճանացանցի օգնությամբ որոշում են որևէ օբյեկտի՝ քաղաքի, գյուղի, տվյալ վայրի կամ օվկիանոսում լողացող նավի «հասցեն»՝ աշ­խարհագրական կոորդինատները գլոբուսի կամ քարտեզի վրա։

Continue reading “Երկրի ձևը, չափերը: Գլոբուս”